Права та обов’язки учня

СВІТОВИЙ КОДЕКС ПРАВ ДИТИНИ

– усі діти мають право на любов і піклування;

– діти можуть виражати власні думки;

– діти можуть обирати віросповідання;

– діти можуть спілкуватися з ким бажають;

– жодна дитина не повинна бути об’єктом сексуальних домагань;

– усі діти мають право на навчання;

– усі діти мають право на інформацію;

– усі діти мають право на дозвілля та участь в іграх і розважальних заходах.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ 

Учні мають право:

 1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.
 2. На вільний вибір навчального закладу.
 3. На вибір предмету поглибленого вивчення, позакласних додаткових, факультативних занять.
 4. На відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки із предметів.
 5. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робіт у тиждень.
 6. На забезпечення якісним харчуванням.
 7. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.
 8. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя навчального закладу, не принижуючи гідності інших.
 9. Представляти школу в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно зі своїми можливостями і вміннями.
 10. На звільнення від уроків згідно заяви батьків.

Учні зобов’язані:

 1. Виконувати Статут навчально закладу.
 2. Оволодівати знаннями.
 3. Не пропускати заняття, не запізнюватися на заняття.
 4. Приходити в навчальний заклад охайними, в одязі ділового стилю.
 5. Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.
 6. Брати участь у суспільно корисній праці.
 7. Брати активну участь у житті навчального закладу, підтримувати і примножувати її традиції, авторитет, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
 8. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватися про молодших.
 9. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.
 10. Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.
 11. Повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків.
 12. Діяти завжди на благо колективу, турбуватись про честь і підтримку традиції навчального закладу, її авторитету.
 13. Гідно, культурно вести себе у навчальному закладі і за її межами, турбуватись про красу рідної мови.
 14. Проявляти повагу до вчителів та інших працівників навчального закладу, підкорятись вказівкам та розпорядженням директора, педагогічної ради, учителів, а також постановам класного самоврядування.
 15. Постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення навчального закладу та її території.
 16. Вітатися до працівників та гостей навчального закладу.

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

1.Загальні правила поведінки учнів

1.1. Учень приходить до навчального закладу за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у навчальний заклад дотримується правил ввічливості, прямує до місця проведення уроку.

1.2. Забороняється приносити до навчального закладу та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

1.3. Не дозволяється без дозволу педагогів йти з навчального закладу і з його території в урочний час. У разі пропуску учбових занять учень повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняється.

1.4. Учень навчального закладу приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до навчального закладу з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

1.5. Учень навчального закладу проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо.

1.6. Поза навчальним закладом учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я навчального закладу.

1.7. Учні бережуть майно навчального закладу, надають посильну допомогу в його ремонті, акуратно відносяться як до свого, так і до чужого майна.

1.8. Учні дотримуються правил техніки безпеки як під час уроків так і під час перерв.

2.Поведінка на заняттях

2.1. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

2.2. Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей.

2.3. Під час уроків, виховних годин чи позакласних заходів , а також під час перебування в шкільній бібліотеці необхідно вимикати або переводити телефон у режим «без звуку»;

– Під час проведення уроків чи інших заходів мобільний телефон не повинен знаходитись на робочому місці учня;

– Якщо ця заборона буде порушена, то вчитель має право вилучити телефон і повернути його батькам учня;

– Зв’язуватись по потребі по телефону можна тільки під час перерви.

– Не залишати без догляду мобільний телефон, навіть коли ненадовго залишаєте своє робоче місце.

– Відповідальність за збереження мобільних телефонів адміністрація та педагогічний колектив закладу не несе.

– Заборонено фотографувати мобільним телефоном, робити звукові записи або ж знімати ним відео під час, уроків та виховних заходів;

2.4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя.

2.5. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку.

2.6. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас.

3.Поведінка до початку уроку, на перервах і після закінчення занять

3.1. До початку уроку учень повинен:

– прибути до кабінету до першого дзвінка, увійти до класу тільки в присутності вчителя і підготуватися до уроку.

3.2. Під час перерви учні зобов’язані:

– навести чистоту та порядок на своєму робочому місці;

– вийти з класу;

– рухаючись коридорами, сходами, триматися правої сторони;

– підкорятися вимогам працівників навчального закладу, черговим викладачам;

– допомагати підготувати клас на прохання вчителя до наступного уроку;

– у разі спізнення на урок постукати в двері кабінету, зайти, привітатися з вчителем, вибачитися за спізнення і попросити сісти на місце.

3.3. Під час перерви учням забороняється:

– бігати сходами, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор;

– штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь-якої проблеми;

– вживати непристойні вирази і жести на адресу будь-яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим;

– палити в будівлі і на території школи;

– розпивати спиртні напої.